produkt (ISO/IEC/IEEE 15288:2015)

resultat av en process

produkt (ISO/IEC/IEEE 15288:2015) förekommer även på följande sidor: