program (SS-EN ISO 10209:2012)

arbetsdokument som för varje tidpunkt specificerar relevanta behov och mål, projektets sammanhang och lämpliga utformningskrav i syfte att styra efterföljande program (när nödvändigt) och utformning

program (SS-EN ISO 10209:2012) förekommer även på följande sidor: