projekteringsskede (Nationella Riktlinjer)

process som syftar till att utarbeta och redovisa lösningar som uppfyller ställda krav för ett byggresultat

projekteringsskede (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: