projektinformation (SS-EN ISO 19650-1:2019)

information (3.3.1) producerad för, eller använd i, ett visst projekt

projektinformation (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: