projektinformationsmodell PIM (SS-EN ISO 19650-1:2019)

informationsmodell (3.3.8) relaterad till leveransskedet (3.2.11)

projektinformationsmodell PIM (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: