punktmodell (Bygghandlingar 90 Del 7)

geometrimodell bestående av punktobjekt

punktmodell (Bygghandlingar 90 Del 7) förekommer även på följande sidor: