punktmoln (Nationella Riktlinjer)

stort antal tredimensionella koordinatpunkter som åskådliggör den synliga formen hos ett objekt

punktmoln (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: