ritningsdefinitionsfil (Nationella Riktlinjer)

information som krävs för att koppla ihop utsnitt ur
modellen med övrig grafik som hör till ritningen

ritningsdefinitionsfil (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: