rondering (AFF)

sekvens av åtgärder som utförs efter en på förhand vald plan

rondering (AFF) förekommer även på följande sidor: