solidobjekt (Nationella Riktlinjer)

sammanhållen 3-dimensionell del av rymden; en kropp

solidobjekt (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: