space (EN ISO 12006-2:2020)

limited three-dimensional extent defined physically or notionally

space (EN ISO 12006-2:2020) förekommer även på följande sidor: