statuskod (SS-EN ISO 19650-1:2019)

metadata som beskriver lämpligheten hos innehållet i en informationsmängd (3.3.12)

statuskod (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: