subklass (CoClass)

grupp av medlemmar i en klass med ytterligare minst en för syftet relevant särskiljande egenskap

subklass (CoClass) förekommer även på följande sidor: