term (CoClass)

benämning för begrepp inom visst fackområde

term (CoClass) förekommer även på följande sidor: