tillgångsförvaltning (SS-ISO 55000:2014)

koordinerade åtgärder i en organisation (3.1.13) för realisering av värde från tillgångar (3.2.1)

tillgångsförvaltning (SS-ISO 55000:2014) förekommer även på följande sidor: