volymmodell (Nationella Riktlinjer)

representation av ett objekt som visar dess rumsliga utsträckning i tre dimensioner

volymmodell (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: