ytobjekt (Nationella Riktlinjer)

sammanhållen 2-dimensionell del av rymden

ytobjekt (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: