1. Hem
  2. /
  3. Goda exempel

Goda exempel

Ett antal organisationer jobbar redan med vissa principer och standarder som utgör grunderna till Riktlinjerna.

Akademiska Hus

Akademiska Hus har definierat ambitiösa och tydliga verksamhetsmål och tillhörande krav på informationsleveranser i projekt och tillgångsförvaltning.

Läs mer

Region Dalarna

Genom en webbportal för digitala anvisningar för byggprojekt kan Region Dalarna på ett effektivt sätt förmedla aktuella krav och anvisningar gällande informationshantering till leverantörer.

Läs mer

SISAB

SISAB genomgår en stor förflyttning gällande användandet av anvisningar i pdf format till att använda sig av anvisningar i digitalt format på en portalplattform. Detta genomförs på en kravportal som baseras på Nationella Riktlinjer med anpassning enligt SISABs behov.

Läs mer

Statens Fastighetsverk

I projektet Nya Opera i Operan används en webbportal för informationskrav och -anvisningar. Portalen innehåller bland annat anvisningar för RFP-, samordnings-, leverans- och granskningsprocesser.

Läs mer

Trafikverket

Trafikverket har tagit fram ett flertal anvisningar för informationshantering gällande deras anläggningar. Anvisningarna följer ett antal nyckelstandarder som Nationella Riktlinjer bygger på.

Under arbete

Vasakronan

Vasakronan tillämpar informationsmodeller med öppna format i projekt och tillgångsförvaltning.

Läs mer