1. Hem
  2. /
  3. Goda exempel
  4. /
  5. Akademiska Hus

Akademiska Hus

Akademiska Hus har definierat verksamhetsmål och krav på informationsleveranser i projekt och tillgångsförvaltning.

Tydliga krav och informationsmodeller är viktiga förutsättningar för att nå verksamhetsmål.

Krav och informationsmodeller följer principerna och logiken enligt Nationella Riktlinjer i två exempel nedan.

Från verksamhetsmål till tillgångsinformationskrav

Akademiska Hus har som mål att nå en helt klimatneutral verksamhet till 2045, med delmål för klimatneutralitet i den interna verksamheten och fastighetsdriften till 2025. Dessa mål skapar ett tydligt ramverk för informationsleveranser till och informationsmodeller i tillgångsförvaltning som är förutsättningar för att nå klimatmålen.

Informationskrav och -modeller i tillgångsförvaltning definieras som tillgångsinformationskrav och -modeller enligt Nationella Riktlinjer.

Från verksamhetsmål till krav på projektinformation

Detta exempel beskriver relationen mellan organisatoriska informationskrav och projektinformationsmodeller. Även detta exempel utgår från Akademiska Hus verksamhetsmål.

Akademiska Hus har som mål att nå en helt klimatneutral verksamhet till 2045, med delmål för klimatneutralitet i den interna verksamheten och fastighetsdriften till 2025.

Som ett led i denna strategi ställer Akademiska Hus krav på miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Guld för alla nybyggnationer och minst Miljöbyggnad Silver för alla ombyggnationer.

För att säkerställa Miljöbyggnad Guld och Silver krävs uppfyllnad av ett antal kriterier, vilket tvingar fram strukturerat hantering av information, som i sin tur är underlag till informationsleveranskrav och -modeller.

Dela sidan