1. Hem
  2. /
  3. Goda exempel
  4. /
  5. Statens Fastighetsverk

Statens Fastighetsverk

I projektet Ny Opera i Operan används en webbportal för krav och anvisningar gällande informationshantering.

Principerna och det digitala underlaget följer i stor utsträckning Nationella Riktlinjer.

Webbportal för digitala anvisningar

Statens Fastighetsverk (SFV) har i projektet Nya Opera i Operan etablerat en webbportal för krav och anvisningar gällande informationshantering.

Genom tillämpning av portalen kan anvisningar spridas på ett effektivt sätt och är informationen sökbar, spårbar och versionshanterat.

Portalen innehåller bland annat anvisningar för RFP-, samordnings-, leverans- och granskningsprocesser och innehåller dessutom anvisningar för informationsmängder såsom modeller och ritningar.

Principerna för informationssamordning, filhantering, kvalitet och ändringar, samt informationsmängder följer i stor utsträckning Nationella Riktlinjer, dock är Riktlinjerna inte verktygsspecifika.