1. Hem
  2. /
  3. Innehåll
  4. /
  5. Metoder

Metoder

I Riktlinjerna ingår en stor samling metoder relaterade till hantering av livscykelinformation för byggd miljö. Varje metod ingår i ett eller flera paket med Riktlinjernas innehåll.

Tabellförklaringar

Metod
Varje metod beskriver ett ämne och innehåller anvisningar för tillvägagångssätt.

Klassifikation
Vissa metoder är anpassade för tillämpning av klassifikation med CoClass, BSAB eller oberoende av klassifikationssystem.

Byggnadsverk
Vissa metoder är anpassade för byggnader eller anläggningar, andra är oberoende av typ av byggnadsverk.

Dokument/Objekt
Vissa metoder är anpassade för tillämpning av informationshantering med dokument eller med objekt, andra är oberoende av hur informationen hanteras.

Tillämpbarhet
1 – Direkt tillämpbar eller i behov av mindre anpassning, till exempel genom anvisningar för projekt- eller organisationsspecifik information (husnummer, anläggnings-ID, koordinater, programvaror med mera). Metoderna ”namnruta” och ”filutbytesmatris” är exempel på underlag som klassas på detta sätt.

2 – Behov av viss anpassning, till exempel genom urval som behöver göras. En leveransspecifikation är ett typiskt exempel på underlag med innehåll i form av en bruttolista som användaren behöver se över genom att göra ett urval, och genom att vid behov lägga till egenskaper eller informationsmängder som saknas i mallarna.

3 – Anvisning eller riktlinje som grund till konkret krav eller metod. Metoden ”organisatoriska informationskrav” är ett exempel på en metod som visar på principer inklusive exempel, men metoden i sig går inte att tillämpa direkt i praktiken. Utifrån metoden kan användaren relativt enkelt formulera egna krav eller metoder.

Pakettillhörighet
Varje metod ingår i ett eller flera paket med Riktlinjernas innehåll.

MetodKlassifikationByggnadsverkDokument/ObjektTillämpbarhetPaket
Anvisningar för PDF-handlingarOberoendeOberoendeDokument12, 3, 4
Bas- och komplementfilerOberoendeOberoendeDokument24
CAD-modellbaserat utsättningsunderlagOberoendeOberoendeObjekt23, 4
Databas länkat till en 3D-CAD-modellOberoendeOberoendeObjekt32, 3, 4
Digitalisering och redovisning av informationOberoendeOberoendeObjekt31, 2, 3, 4
Dokumenthantering i tillgångsförvaltningOberoendeOberoendeDokument31, 2, 3
DokumentklassificeringOberoendeOberoendeDokument22, 3, 4
Egenkontroll för CAD-modellerOberoendeOberoendeObjekt24
Egenskaper enligt CoClassCoClassOberoendeObjekt32, 3, 4
Egenskaper i en IFC-modellOberoendeOberoendeObjekt22, 3, 4
EnergisamordningOberoendeOberoendeOberoende31,2,3
Filbenämning OberoendeOberoendeDokument12, 3, 4
FilutbytesmatrisOberoendeOberoendeObjekt14
Funktionell kravställning med Program för Teknisk Standard (PTS)OberoendeByggnadOberoende31
Funktionella krav med CoClassCoClassOberoendeObjekt31
Gemensam datamiljö - TillgångsförvaltningOberoendeOberoendeOberoende22
Gemensam datamiljö i projektOberoendeOberoendeOberoende23
Genomförandeplan för BIMOberoendeOberoendeObjekt31, 3
Granskning av 3D-CAD-modeller med BCFOberoendeOberoendeObjekt22, 3, 4
Granskning av handlingarOberoendeOberoendeDokument22, 3, 4
GränsdragningsmatrisOberoendeOberoendeObjekt14
Hänvisningar i handlingarOberoendeOberoendeDokument12, 3, 4
Information för krav på loggbokOberoendeOberoendeObjekt31, 2, 3
Informationsbeteckning och informationsbeskrivningCoClassOberoendeObjekt31, 2, 3, 4
Informationskrav och informationsmodellerOberoendeOberoendeOberoende31, 2, 3, 4
InformationsleveranskravOberoendeOberoendeOberoende31, 2, 3, 4
Informationsmodell vid upphandlingOberoendeOberoendeObjekt21, 2, 3
Informationsutbyte för industriella anläggningar med DEXPI och CFIHOSOberoendeOberoendeObjekt21, 2, 3
Inmätning genom 3D-laserscanningOberoendeOberoendeObjekt32, 3
KoordinatsambandsmodellOberoendeOberoendeOberoende22, 3, 4
Kvalificerare för egenskaper (metadata för egenskaper)OberoendeOberoendeObjekt32, 3, 4
Kvalitetskontroll av en sammansatt modellOberoendeByggnadObjekt23
Lantmäteriets Nationella Specifikationer i relation till Nationella RiktlinjerOberoendeOberoendeOberoende31, 2, 3, 4
Leveransspecifikation för informationOberoendeOberoendeObjekt21, 2, 3, 4
Lokalt och globalt koordinat- och höjdsystem för en 3D-CAD-modellOberoendeOberoendeOberoende24
LägesstrukturOberoendeByggnadOberoende22, 3, 4
Mappstruktur i projektOberoendeOberoendeDokument23
Metod för klimatkalkyleringOberoendeOberoendeObjekt2
Miljöcertifiering - Information till bedömning av MiljöbyggnadOberoendeOberoendeOberoende31, 2, 3
Miljöcertifiering - Miljöcertifieringssystem och informationshanteringOberoendeOberoendeOberoende31, 2, 3
Modelleringsanvisningar för 3D-CAD-modellerOberoendeOberoendeObjekt14
ModellsamordningOberoendeOberoendeObjekt22, 3, 4
Mottangande av tillgångsinformationOberoendeOberoendeOberoende32
Mängdavtagning från CAD-modellerOberoendeOberoendeObjekt33
Namnruta för CAD-modellerOberoendeOberoendeObjekt12, 3, 4
Namnruta för handlingarOberoendeOberoendeDokument12, 3, 4
Nyttja 3D-CAD-modeller för kommunikationOberoendeOberoendeObjekt32, 3
Nyttja 3D-CAD-modeller i fältOberoendeOberoendeObjekt32, 3
ObjektbibliotekOberoendeOberoendeObjekt12, 3, 4
Organisation för projektgenomförandeOberoendeOberoendeOberoende21, 3
Organisation för tillgångsförvaltningOberoendeOberoendeOberoende21, 2
Organisationens informationskravOberoendeOberoendeOberoende31
Programvaruspecifika inställningar vid leverans av CAD-modellerOberoendeOberoendeObjekt14
ProjektinformationskravOberoendeOberoendeOberoende31, 3
ProjektinformationsmodellOberoendeOberoendeOberoende31, 3
RealEstateCore för tillgångsinformationsmodellerOberoendeByggnadObjekt31, 2
Referensbeteckning med CoClassCoClassOberoendeObjekt21, 2, 3
Relation mellan 3D-CAD-modeller och produktdatabladOberoendeOberoendeOberoende31, 2, 3, 4
Relation mellan 3D-CAD-modeller och sensorerOberoendeOberoendeOberoende31, 2, 3, 4
Relation mellan BIP, BIMTypeCode, BSAB och CoClassCoClassOberoendeObjekt31, 2, 3, 4
Relation mellan BIP-, ETIM- och RSK-koderOberoendeOberoendeOberoende11, 2, 3, 4
Relation mellan CityGML och IFCOberoendeOberoendeObjekt31, 2, 3, 4
Relation mellan CoClass och AFFCoClassOberoendeObjekt31, 2, 3, 4
Relation mellan CoClass och varuinformationCoClassOberoendeOberoende31, 2, 3, 4
Relation mellan CoClass, fastAPI, Fi2, IFC och RealEstateCoreCoClassOberoendeOberoende31, 2, 3, 4
Reviderings- och ändringshantering av en CAD-modellOberoendeOberoendeObjekt22, 3, 4
Revideringshantering (PM)OberoendeOberoendeDokument22, 3, 4
RitningsindelningOberoendeOberoendeDokument12, 3, 4
Samordning av byggnads- och våningsnummer, höjder och koordinaterOberoendeOberoendeOberoende12, 3, 4
Strukturera objekt i modellOberoendeOberoendeObjekt22, 3, 4
Strukturerad lagerindelningCoClassOberoendeObjekt14
Tillgång till produktinformation i livscykelnOberoendeOberoendeOberoende31, 2, 3
TillgångsinformationskravOberoendeOberoendeOberoende31, 2
TillgångsinformationsmodellOberoendeOberoendeOberoende31, 2
Upplägg av en webbaserad kravportalOberoendeOberoendeOberoende11, 2, 3, 4
Utbyte av en IFC-modellOberoendeOberoendeObjekt14
Utbyte av en LandXML-filOberoendeOberoendeObjekt14
Visualisering av klimatdataOberoendeOberoendeObjekt22, 3