1. Hem
  2. /
  3. Innehåll
  4. /
  5. Metoder
  6. /
  7. Informationsutbyte för industriella anläggningar...

Informationsutbyte för industriella anläggningar med Dexpi och Cfihos

Industriella anläggningar såsom reningsverk specificeras och förvaltas i stor utstäckning med hjälp av tekniska schema. Ett vanligt förekommande schema är ett P&ID (process instrumentation och dokumentation) diagram.

För att överföra ett P&ID mellan olika programvaror används i dagsläget vanligtviss 2D CAD filer med mycket begränsat intelligens.

På senare år har det tillkommmit intelligenta format som baseras på internationella standarder. Formatet kallas för Dexpi (Data exchange in the process industry) och den bakomliggande standarden är ISO 15926.

Ett relaterat initiativ till Dexpi är CFIHOS (Capital Facilities information HandOver Specification). Chifos är en tillämmpning av ISO 15926 och innehåller en specifikation av objektklasser och relaterade egenskaper. Chifos kan ses som en avancerat och digital informationsleveransspecification.

Centralt för Chifos och Dexpi är att det finns en gemensam referens för objektklasser och egenskaper vilket refereras till RDL (Reference data library).

I Sverige jobbar den ideella föreningen SEIIA (Swedish Industrial Interoperability Association) med information om Dexpi, Cfihos och utvecklingsprojekt relaterade till ISO 15926. https://seiia.se/forklaringar/.

Dela sidan

Titel
Informationsutbyte för industriella anläggningar med Dexpi och Cfihos
Beskrivning
Format och egenskaper för utbyte av information
Paketnamn
nrb-metoder
Version
2.0.0
Sökväg
informationsutbyte-for-industriella-anlaggningar-med-dexpi-och-cfihos/informationsutbyte-for-industriella-anlaggningar-med-dexpi-och-cfihos.partial.html
Klassifikation
Oberoende
Byggnadsverk
-
Dokument/Objekt
Objekt
Tillämpbarhet
3 – Anvisning eller riktlinje som grund till konkret krav eller metod
Pakettillhörighet
2, 3, 4

Relaterat

Relaterade begrepp

Relaterade metoder

Relaterade mallfiler

Relaterade värdelistor