1. Hem
  2. /
  3. Innehåll
  4. /
  5. Metoder
  6. /
  7. Principer för modellsamordning

Principer för modellsamordning

Denna metod berör endast aspekten “Ärenden” inom modellsamordning.

Allmänt om hur ärenden hanteras och presenteras för projektörer

Modellsamordning vitalt för samordningen, knyta ihop projektörernas arbete, kommunicera, distrubuera etc

Presentation

Konsekvent namngivning av presentationer.

Då kontroller av modeller kan ske med täta intervall är det viktigt att dessa namnges konsekvent. Efter tid kommer listan på presentationer öka med exempelvis startvyer, topp-vyer, kontroller av endast en disciplin, kontroller med olika syften etc.

Framförallt så ska följande framgå i presentationsnamn;

  • Kontrollerade plan
  • Datum, eller vecka (exempelvis om man i projektet bestämt att kontroller sker på jämna veckor)

Namngivning av ärende

Konsekvent namngivning av ärenden viktigt ur ett lokaliseringsperspektiv då projektörer smidigt kan lokalisera eventuella kollisioner  om framförallt plannummer och rumsnummer framgår.

Visualisering av ärenden

Konsekvent visualisering av ärenden viktigt ur ett identifieringsperspektiv då projektörer smidigt kan identifiera eventuella kollisioner om sammanhanget framgår, dvs att kringliggande miljö ska vara tänd.

Dela sidan