1. Hem
  2. /
  3. Innehåll
  4. /
  5. Värdelistor

Värdelistor

Nationella Riktlinjer innehåller relevanta värdelistor baserade på standarder och relaterade till specifikation och tolkning av informationsleveranser.

Tabellförklaringar

Värdelista
Benämning av värdelista.

Beskrivning
Kort beskrivning om värdelistans innehåll och/eller ursprung.

Tekniskt/Administrativt
Värdelistor är av administrativ karaktär eller tekniskt.

Dokument/Objekt
Vissa metoder är anpassade för tillämpning av informationshantering med dokument, objekt  eller oberoende av informationshanteringssätt.

Tillämpbarhet
1 – Direkt tillämpbar eller i behov av mindre anpassning.

2 – Behov av viss anpassning t.ex. genom urval som behöver göras.

3 – Anvisning eller riktlinje som grund till konkret krav eller metod.

Pakettillhörighet
Varje värdelista ingår i ett eller flera paket med Riktlinjernas innehåll.

VärdelistaBeskrivningTekn./Admin.Dokument/ObjektTillämpbarhetPaket
Ansvarig partBeteckningar enligt Nationella Riktlinjer, SS32202:2011 och SIS BygghandlingarAdministrativtOberoende12, 3, 4
AvfallskoderStöd för avfallskodningTeknisktOberoende14
BestämningsgradNivå av objektsbeskrivningAdministrativtOberoende12, 3, 4
CoClassLänk till CoClasstabeller för byggnadsverk, utrymmen, funktionella system, tekniska system, komponenter, produktionsresultat och egenskaper. Krävs login (kostnadsfri)OberoendeOberoende11, 2, 3, 4
DetaljeringsgradDetaljeringsgrad av geometrisk representation. LOD Level of Detail. Enligt CityGML.AdministrativtOberoende12, 3, 4
DimensionalitetGrafisk representation av objekt, rumslighetAdministrativtOberoende12, 3, 4
Dokumentklassificering(Under arbete) Dokumentklassificering för BrandTeknisktOberoende14
DokumentklassificeringDokumentklassificering enligt IEC 61355AdministrativtDokument14
DokumentklassificeringDokumentklassificering enligt BIM Alliance MetadataAdministrativtDokument12, 3, 4
Färgkodning IFC-modellerFärgkoder för system och objekt i IFC-modellerAdministrativtObjekt12, 3, 4
Gransknings- och godkännandestatusGransknings- och godkännandestatus enligt SS 32209:2022.AdministrativtOberoende12, 3, 4

Handling
(Under arbete) Handlingstyper enligt BEAst Namnruta – Termlista och metadata 2.0AdministrativtDokument12, 3, 4
Innehåll i dokumentInnehållskoder enligt SS 32271:2016 och kompletterat med byggdelskoder enligt BSABAdministrativtDokument12, 3, 4
Kvalificerare för egenskaperMetadata för egenskaper enligt IEC 62569-1:2017AdministrativtObjekt12, 3, 4
Kvalitetsmärkning av underlag(Under arbete) Enligt SB11AdministrativtObjekt12, 3, 4
Livscykelprocess för byggd miljöSkedesindelning av bygg- och förvaltningsprocessen. Baserad på SS-EN 16310:2013.AdministrativtOberoende11, 2, 3, 4
Ljudisolering(Under arbete) Akustiska egenskaper för ljudisoleringTeknisktOberoende14
PresentationKoder enl. SB11AdministrativtDokument12, 3, 4
RedovisningssättEnligt Bygghandlingar 90 del 8AdministrativtDokument12, 3, 4
SkedenLivscykelsteg som information är avsedd att användas iAdministrativtOberoende12, 3, 4

Status
Granskningsstatus enligt BEAst Namnruta – Termlista och metadata 2.0AdministrativtDokument12, 3, 4
StatusEnligt SB11AdministrativtOberoende12, 3, 4
SyftenSyften för vad information ska användas tillAdministrativtOberoende12, 3, 4
SäkerhetsklassSäkerhetsklass enligt SKRs anvisning KLASSAAdministrativtOberoende11, 2, 3, 4
SystemIDSystemID enligt BIPAdministrativtOberoende12, 3, 4
TypeIDTypkod för identifiering av objekt enligt BIPAdministrativtOberoende12, 3, 4
TypeIDTypkod för identifiering av objekt enligt BIMTypeCodeAdministrativtOberoende12, 3, 4
UtseendeVisuell representation av objekt. Från symbolisk till realistisk.AdministrativtOberoende12, 3, 4
VåningsplanNumrering av våningar enligt LantmäterietAdministrativtOberoende12, 3, 4