Filbenämning enligt BH90 - CoClass

Metoden ger anvisningar för namngivning av modellfiler, ritningsdefinitionsfiler och ritningsfiler, liksom för ritningsnumrering.

Länk till tagg

Filbenämning enligt BH90 - CoClass förekommer även på följande sidor: