Funktionell kravställning med Program för Teknisk Standard (PTS)

Program för Teknisk Standard (PTS) är ett kravhanteringsstöd till tidiga skeden och projektering av vårdprojekt.

Länk till tagg

Funktionell kravställning med Program för Teknisk Standard (PTS) förekommer även på följande sidor: