Information för krav på loggbok

Metod för tillgångsförvaltande organisationer attkunna hantera tillräcklig information för att klara lagkrav, samt kraven på miljöcertifiering och loggbok för byggvaror.

Länk till tagg

Information för krav på loggbok förekommer även på följande sidor: