Informationsmodell vid upphandling

Metod för framtagande av informationsmodell vid upphandling

Länk till tagg

Informationsmodell vid upphandling förekommer även på följande sidor: