Inmätning genom 3D-laserscanning

Metod för inmätning av befintliga fastigheter på en övergripande nivå samt kraven på leveransen så att den blir användbar i vidare projekteringsarbete.

Länk till tagg

Inmätning genom 3D-laserscanning förekommer även på följande sidor: