Koordinatsambandsmodell

Syftet med en koordinatsambandsmodell är att ge tillgång till en gemensam modell som alla projektörer kan matcha sina modeller mot för att kontrollera dess placering.

Länk till tagg

Koordinatsambandsmodell förekommer även på följande sidor: