Relation mellan BIP- ETIM- och RSK-koder

Följande metod beskriver samverkan mellan BIP och ETIM-koder.

Länk till tagg

Relation mellan BIP- ETIM- och RSK-koder förekommer även på följande sidor: