1. Hem
  2. /
  3. Om Riktlinjerna
  4. /
  5. Certifiering

Implementeringspartners, certifierade implementeringsledare och användare av Nationella Riktlinjer

Användare av Nationella Riktlinjer tecknar ett licensavtal med BIM Alliance och får tillgång till följande:

  • En egen digital portal med krav och anvisningar som BIM Alliance hostar
  • Urval av aktuella standarder och handböcker
  • Verktyg och mallar för informationsleveranser
  • Tillgång till ett innehållsrikt och lättnavigerat uppslagsverk
  • Support och återkommande uppdateringar

Du och din organisation kommer som användare behöva stöd för att dra nytta av och implementera riktlinjerna för er kravställning av digital information. BIM Alliance hänvisar till våra implementeringspartners där du får stöd av certifierade implementeringsledare. Du hittar kontaktuppgifter nedan. Det är inte ett krav att använda certifierade implementeringsledare, men det underlättar er implementering. Alternativt kan ni välja att utbilda en eller flera personer från er organisation eller konsult som ni tar hjälp av.

Certifierad implementeringsledare har genom utbildning fått en god överblick och kunskap om Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö. Det inkluderar kunskap om begrepp, processer, metoder och leveransspecifikationer för strukturerad digital informationshantering som baseras på standarder och best practice.

Implementeringsledare arbetar operativt med implementering av Nationella Riktlinjer i organisationer och projekt. Detta sträcker sig från tolkning och omarbetning i det strategiska arbetet till att sätta upp kravportaler för organisationen. Certifierad implementeringsledare blir du genom att medverka på en heldagsutbildning och få godkänt på en övningsuppgift. Nedan framgår vilka personer som är certifierad implementeringsledare (hos implementeringspartner och användare).

Implementeringspartners

Agima
Kontaktperson: Mikael Grönkvist
fornamn.efternamn@agima.se
Plan B BIM
Kontaktperson: Rogier Jongeling
fornamn.efternamn@planbab.com
Tyréns
Kontaktperson: Sara Beltrami
fornamn.efternamn@tyrens.se
Zynka BIM
Kontaktperson: Joakim Karlsson
fornamn.efternamn@zynka.se
Iterio
Kontaktperson: Johan Asplund
fornamn.efternamn@iterio.se
Ramboll
Kontaktperson: Daniel Sandhav
fornamn.efternamn@ramboll.se
White Arkitekter
Kontaktperson: Lars Åstrand
fornamn.efternamn@white.se
META
Kontaktperson: Lars Lidén
fornamn.efternamn@metafa.se
SYSTRA
Kontaktperson: Beatrice Arveståhl
fornamn.efternamn@systra.com
WSP
Kontaktperson: Linnea Mäepea Nilsson
fornamn.efternamn@wsp.com

Certifierade Implementeringsledare

Certifieringsnummer: NR-00001
Rogier Jongeling
Certifieringsnummer: NR-00004
Johan Asplund
Certifieringsnummer: NR-00007
Mikael Grönkvist
Certifieringsnummer: NR-00010
Lars Lidén
Certifieringsnummer: NR-00013
David Almetun Lundh
Certifieringsnummer: NR-00016
Sara Beltrami
Certifieringsnummer: NR-00019
Sebastian Larsson
Certifieringsnummer: NR-00022
Roger Hagström
Certifieringsnummer: NR-00025
Daniel Lööv
Certifieringsnummer: NR-00002
Daniel Paldeak
Certifieringsnummer: NR-00005
Jakob Berggren
Certifieringsnummer: NR-00008
Ina Tofalvi
Certifieringsnummer: NR-00011
Sofia Narup
Certifieringsnummer: NR-00014
Jonas Överby
Certifieringsnummer: NR-00017
Jan Näpärä
Certifieringsnummer: NR-00020
Ludvig Linder
Certifieringsnummer: NR-00023
Lars Åstrand
Certifieringsnummer: NR-00003
Damir Omerovic
Certifieringsnummer: NR-00006
Inge Wihlborg
Certifieringsnummer: NR-00009
Lars Vestman
Certifieringsnummer: NR-00012
Amir Nordenving
Certifieringsnummer: NR-00015
Matea Tunjic
Certifieringsnummer: NR-00018
Felicia Norsten
Certifieringsnummer: NR-00021
Anna Höök
Certifieringsnummer: NR-00024
Mattias Heimann

Användare av Nationella Riktlinjer

Agima
BEAst
META
Region Dalarna
Statkraft
SWG
Västfastigheter
YRGO
Akademiska Hus
Equator Stockholm
Plan B
SISAB
STI
SYSTRA
White arkitekter
Zynka BIM
BAU
Iterio
Ramboll
Skanska
Stockholms hamnar
Tyréns
WSP