1. Hem
  2. /
  3. Om Riktlinjerna
  4. /
  5. Digital plattform

Digital plattform

Nationella Riktlinjer är inte bara en handbok, men även en digital och smart plattform som passar dagens och morgondagens informationshantering genom webbplatser, appar, m.m.

Digitalt underlag

Som användare av Riktlinjerna får du tillgång till ett digitalt underlag. Riktlinjerna innehåller dessutom verktyg och anvisningar för att komma åt underlag i olika digitala miljöer.

Du kan exempelvis tillämpa underlaget i form av dokument eller informationssidor på ett intranät inom den egna organisationen.

Du kan även använda underlag från Riktlinjerna i en leverantörs- eller projektportal där det exempelvis framgår vilka krav som ställs på informationsleveranser.

Exempel

Versionshantering

Samma verktyg som mjukvaruutvecklare använder för att hantera programkod används inom Riktlinjerna för utveckling och distribution av underlag.

Allt underlag inom Riktlinjerna versionshanteras. Vid varje förändring av underlaget sparas en ögonblicksbild. Dessa ögonblicksbilder får unika versionsnummer och tack vara plattformen kan ändringar bokstavligen spåras på bokstavsnivå.

Användare av Riktlinjerna får därmed säkra och effektiva verktyg för tillämpning av en specifik version av Riktlinjerna och får stöd vid ändring av versioner. Detta är exempelvis särskilt viktig när delar av Riktlinjerna ingår i ett kontraktsunderlag.

Infopack

Riktlinjerna förvaltas med hjälp av så kallade infopacks som är ett öppet ramverk för förvaltning av information.

Information ”förpackas” i öppna format och kan sedan distribueras i olika former efter behov. Riktlinjernas webbplats är exempelvis en form av distribution.

InfopackGitLabAPI