1. Hem
  2. /
  3. Om Riktlinjerna
  4. /
  5. Kravtext eller handbok?

Kravtext eller handbok?

Nationella Riktlinjerna för livscykelinformation för byggd miljö (Riktlinjerna) utgör rekommendationer för livscykelinformationshantering.

Handbok

Riktlinjerna definieras som en handbok.

I Riktlinjerna används ”ska” för att tydliggöra dessa sakligt grundade uppmaningar. ”Bör” används för att rekommendera en god praxis och är därmed inte lika uppmanande eller utpekande.

Bindande?

Riktlinjerna är inget offentligt direktiv eller kravtext som är bindande. Det står användare dock fritt att tillämpa Riktlinjerna som ett bindande direktiv eller kravtext.

Branschsamverkan

Riktlinjerna gör anspråk på att utgöra Nationella Riktlinjer då Riktlinjerna är utvecklade i branschsamverkan inom ramen av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Smart Built Environment är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Den ideella branschföreningen BIM Alliance ansvarar för förvaltning av Riktlinjerna.

Standarder

Riktlinjerna är ingen formell standard, men bygger till stor del på noggrant utvalda delar av relevanta och aktuella standarder och handböcker för livscykelinformationshantering. En utförlig lista med referenser är inkluderat i Riktlinjerna. BIM Alliance, som förvaltar Riktlinjerna, har ett aktivt samarbete med bland annat SIS och Svensk Byggtjänst kring tillämpning och utveckling av standarder och handböcker.

Inom standardiseringssammanhang definieras Riktlinjerna som så kallade tillämpningsanvisningar vilket innebär att Riktlinjerna beskriver hur olika (inter)nationella standarder och anvisningar skall och bör tillämpas i en svensk kontext.

Dela sidan