1. Hem
  2. /
  3. Om Riktlinjerna
  4. /
  5. Kursmaterial
  6. /
  7. Arbete med innehåll i...

Arbete med innehåll i Visual Studio Code och paketering av innehåll

Nedan finns ett youtube klipp som beskriver hur ni skapar och ändrar innehåll i infopack med hjälp av verktyget Visual Studio Code. Klippet beskriver även processen för att paketera innehåll enligt infopacks struktur. Klippet är uppdelad i kapitel så att ni enkelt kan klickar er runt mellan de frågor som är viktiga för er.

Användbara länkar för arbetet:

Utökad beskrivning

Hämta filer från länk med hjälp av terminalen (terminal):

wget -o bildadress

För att lägga till tabeller i markdown filen så används följande kodrad (Markdown):

aoaToTable[tabellbeskrivning](./sökväg till tabell/

För att commita arbetat material (terminal):

git add .

git commit -m ’beskrivningen av commiten’

git push

För att skapa en versions tag och pusha tagen till git (terminal):

git tag -a versions nummer -m beskrivning

git push –follow-tags

Paketering av infopack (ubuntu):

npm install

npm start

Dela sidan