1. Hem
  2. /
  3. Om Riktlinjerna
  4. /
  5. Kursmaterial
  6. /
  7. Uppsättning av projekt med...

Uppsättning av projekt med Infopack struktur

Nedan finns ett youtube klipp som beskriver hur laddar ner ubuntu, Node, NPM och Infopack för att kunna skapa ett eget projekt enligt infopack strukturen. Klippet visar även hur ni kopplar ihop er lokala mappning mot ett repository i detta fallet GITlab. Klippet är uppdelad i kapitel så att ni enkelt kan klickar er runt mellan de frågor som är viktiga för er.

Användbara länkar för arbetet:

Utökad beskrivning

Ladda in Node och npm i ubuntu:

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash

sudo apt-get install -y nodejs

Installera infopack i ubuntu:

sudo npm install -g infopack-cli

Ladda in infopack struktur i projektmapp (ubuntu):

Infopack init namn på mapp

Pusha en redan skapad mapp (Visual code terminal) ni får upp detta i ert skapade projekt i git:

git init –initial-branch=main

git remote add origin länk till ert repository

git add .

git commit -m ’initial commit’

git push -u origin main

Dela sidan