1. Hem
  2. /
  3. Om Riktlinjerna
  4. /
  5. Tillämpning

Tillämpning

Riktlinjerna kan tillämpas för projektgenomförande och tillgångsförvaltning, och passar byggnader och anläggningar.

Riktlinjerna är framtagning som underlag till kravställning på digitala informationsleveranser och för bemötande av en sådan kravställning.

Fastställda Riktlinjer

Fastställda Riktlinjer är den delen av Riktlinjerna som syftar till att utgöra en rekommendation för samtliga aktörer i den byggda miljön och innehåller ett antal grundprinciper för informationshantering. Fastställda Riktlinjerna är tillgängliga för alla. Fastställda Riktlinjerna är länkade till fördjupningsmaterial i form av begrepp, metoder, m.m.

Digitalt underlag

Genom den digitala plattformen får användare av Riktlinjer tillgång till ett digitalt underlag som kan användas för att utveckla egna krav och anvisningar. Riktlinjer innehåller dessutom verktyg och anvisningar för att komma åt underlag i olika digitala miljöer. Användare kan välja att skapa egna anvisningar i form av en webbaserat anvisning eller/och i form av traditionella dokument såsom en CAD-manual eller genomförandeplan för BIM.

Krav och anvisningar definieras i vanligen som dokument. Riktlinjerna är framtagna på ett sådant sätt att de underlättar framtagning och förvaltning av krav och anvisningar, som dokument eller som webbaserad anvisning.

Innehåll

Som stöd vid framtagning av krav och anvisningar innehåller Nationella Riktlinjer:

Ett urval av innehållet enligt ovan är framtagen i form av olika paket för olika målgrupper. Innehållet kan användas för olika syften med informationsmodeller under livscykeln av byggnader och anläggningar.

Nivåer av tillämpbarhet

Innehållets tillämpbarhet  skiljer sig åt och är märkt enligt tre nivåer av tillämpbarhet.

Direkt tillämpbar

Direkt tillämpbar eller i behov av mindre anpassning t.ex. genom specifikation av projekt- eller organisationsspecifik information (husnummer, anläggnings ID, koordinater, programvaror, m.m.).

Metoder ”namnruta”, ”filutbytesmatris” är exempel på underlag som kan klassas på detta sätt.

Behov av viss anpassning

Behov av viss anpassning t.ex. genom urval som behöver göras.

En leveransspecifikation är ett typiskt exempel på underlag med innehåll i form av en bruttolista som användaren behöver anpassa. Anpassning sker genom att göra ett urval, men även genom att addera viss information i form av egenskaper eller informationsmängder som mallarna från Riktlinjerna inte innehåller.

Anvisning som grund till konkret krav eller metod

Metoden ”organisatoriska informationskrav” är ett exempel på en metod som visar på principer inklusive exempel, men metoden i sig går inte att tillämpa direkt i praktiken. Utifrån metoden kan användaren, relativt enkelt, författa egna krav eller metoder.

Dela sidan