Målgrupper

Nationella Riktlinjer är gjorda för de som ställer krav på digital information för byggd miljö och för de som berörs av kraven. Alla som vill kan använda Riktlinjerna, men för några målgrupper har vi tagit fram extra vägledning och ett paketerat innehåll.

Hög eller låg digital mognad?

Digital informationshantering berör in princip alla, men vi förstår att alla inte kan vara experter. Vi har därför försökt skapa ett balanserat underlag som passar de med lite erfarenhet och som är sällananvändare, men som även passar de som är insatta och dessutom de som är experter.

Vi har inkluderat generella principer för kravställning som kan och bör tillämpas av alla parter inom samhällsbyggnadssektorn oavsett expertis och erfarenhet. Ett exempel är krav på neutrala utbytesformat eller roller i en förvaltningsorganisation. Vi har dock även inkluderat underlag för de som kan och behöver gå på djupet, exempelvis gällande upplägg av IFC-baserade egenskapsuppställningar i 3D-CAD-modeller.

Ibland används olika mognadsnivåer för att beskriva tillämpning av informationsmodeller, såsom BIM-level 2 och BIM-level 3. Nationella Riktlinjer använder inte dessa mognadsnivåer. Nationella Riktlinjer definierar BIM som byggnadsinformationsmodellering och inte som en informationsmodell.

Byggherre eller Förvaltare

Genomförande av ett projekt eller tillgångsförvaltning av en byggnad eller en anläggning kräver och genererar stora mängder information. Informationen utgör dessutom ett viktigt underlag till verksamhetsstyrning och tillhörande verksamhetsmål, såsom miljömål eller effektivisering av drift.

Med hjälp av Riktlinjerna kan byggherrar (i Riktlinjer refererat till som beställare) och förvaltare (i Riktlinjer refererat till som tillgångsförvaltare) av byggnader och anläggningar ställa krav på effektiva, säkra och användbara digitala informationsleveranser. Informationen kan exempelvis användas till upphandling av entreprenader, loggböcker till miljöcertifiering, mängd- och areaberäkningar eller underlag till en digital tvilling.

Rekommenderade paket
Paket 1Paket 2

Arkitekt eller Teknikkonsult

I takt med att kraven på informationsleveranser förflyttar sig från krav på dokumentation till krav på digital information behöver även arbetssätt utvecklas.

Många arkitekter och teknikkonsulter jobbar redan med leveranser av 3D-CAD-modeller, men när 3D-CAD-modeller börjar användas som upphandlingsunderlag istället för ritningar krävs det strukturerade och kvalitetssäkra arbetssätt.

Med hjälp av Riktlinjerna kan arkitekter och teknikkonsulter jobba effektivt med modellbaserat underlag och kan de säkerställa att informationsleveranser håller kvaliteten och är i format och med struktur som efterfrågas.

Rekommenderade paket
Paket 4

Entreprenör eller Projektledare

Projektgenomförande kan effektiviseras avsevärt genom tillämpning av 3D-CAD-modeller och annat digitalt underlag.

I många projekt används 3D-CAD-modeller redan för 3D-samordning, kollisionskontroller och produktionsberedning, men sällan som gällande underlag istället för 2D-handlingar. Kalkyler, analyser och miljöcertifiering kan också effektiviseras och kvalitetssäkras genom tillämpning av digitalt underlag.

Beställarkrav på relation utvecklas från krav på dokumentation till krav på digitala informationsleveranser inklusive digitalt underlag till drift och förvaltning, eBVD, produktdatablad, m.m. Vissa beställare har dessutom börjat med tillämpning av modellbaserat upphandlingsunderlag.

Med hjälp av Riktlinjerna kan entreprenörer och projektledare på ett effektivt sätt hantera digitalt underlag och kan de i större utsträckning tillämpa 3D-CAD-modeller istället för 2D-handlingar. De kan även bemöta beställarens ökade krav på digitala informationsleveranser.

Rekommenderade paket
Paket 3Paket 4