Paket 2

Paket 2 innehåller anvisningar och verktyg relaterade till tillgångsförvaltning.

Exempel på nyttor

 • Förståelse för olika tillämpningar av informationen
 • Tydliga organisatoriska rollbeskrivningar
 • Anpassade leveransspecifikationer för tillgångsförvaltning

Exempel på tillämpningar

 • Anvisningar för tillämpning av CoClass
 • Rekommendationer för en gemensam datamiljö
 • 3D-skanning och digitalisering av befintligheter

Målgrupp

Beställare och tillgångsförvaltare av byggnader och anläggningar

Relaterade standarder

 • SS-EN ISO 19650-1:2019
 • SS-ISO 55000:2014

Paket 2 innehåller:

Begrepp, processer, leveransspecifikation, mallfiler och värdelistor. Samt ett urval av metoder som visas nedan enligt följande struktur:

 • Kärnkunskap som beskriver arbetet med tillgångsförvaltning
 • Allmänna metoder som agerar som bakgrund för anvisningar och verktyg relaterade till tillgångsförvaltning
 • Stödmetoder gällande anvisningar och verktyg relaterade till tillgångsförvaltning

Vanliga frågor

Den digitala mognaden är låg i min organisation. Finns det nyttor med Riktlinjerna ändå?

Alla som vill kan använda Riktlinjerna och det finns nyttor för de med en låg digital mognadsnivå.

Nationella Riktlinjer är gjorda för de som ställer krav på digital information för byggd miljö och för de som berörs av kraven.

Digital informationshantering berör in princip alla, men vi förstår att alla inte kan vara experter. Vi har därför försökt skapa ett balanserat underlag som passar de med lite erfarenhet och som är sällananvändare, men som även passar de som är insatta och dessutom de som är experter.

Vi har inkluderat generella principer för kravställning som kan och bör tillämpas av alla parter inom samhällsbyggnadssektorn oavsett expertis, digital mognad eller erfarenhet.

Är paket 2 enbart relevant för förvaltare?

Paketet är särskild framtagen för förvaltare, men är även relevant för exempelvis byggherrar och projektledare som vill veta mer om förvaltningsrelaterade aspekter av informationshantering.

Måste organisationen etablera en digital kravportal? Går det bra med vanlig dokumentation istället?

Riktlinjerna är tillgängliga som digitalt underlag med alla dess fördelar med spårbarhet, distribution, versionshantering och sökbarhet.

Det går dock även bra att hantera Riktlinjerna som ett dokument. Stora delar av Riktlinjerna kan göras om till traditionell dokumentation i form av exempelvis ett PDF-dokument.

3D-CAD-modeller eller CoClass är inte än aktuellt för oss. Finns det nyttor med Riktlinjerna ändå?

Riktlinjerna passar de som ställer krav och hanterar traditionell dokumentation i form av 2D-ritningar och tekniska beskrivningar baserade på BSAB och AMA. Riktlinjer passar dock även de som har börjat tillämpa 3D-CAD-modeller i delar av informationsleveranser och innehåller dessutom stöd för tillämpning av CoClass.

Dela sidan