1. Hem
  2. /
  3. Test

Ansvarig part

Tabeller nedan redovisas beteckningar för ansvariga parter i livscykelinformationsprocessen. Beteckningar används främst i projektering och produktion.

Kompletteras vid behov av informationssamordnare.

Beteckning baseras helt eller delvis på SS32202:2011 och branschpraxis.

Projektörer

Baseras på SS32202:2011 (Kap. 2.1.1)

Beteckning Ansvarig part enligt Nationella Riktlinjer Ansvarig part enligt SS32202 Ansvarig part enligt SIS bygghandlingar
A Arkitekt Arkitekt Arkitekt
AN Antikvariska frågor - Antikvariska frågor
AK Akustikprojektör Akustikprojektör Akustikprojektör
AV AV-teknik - AV-teknik
B - - Bergprojektör
BG Bergprojektör - -
BL - - Belysning och ljusdesign
BLY Belysning och ljusdesign - -
BP Bas-P - Bas-P
BR Brandprojektör Brandprojektör Brandprojektör
BU Bas-U - Bas-U
C Teknikövergripande samordning - Teknikövergripande samordning
D Digital projekthantering, BIM - Digital projekthantering, BIM
DS Dörrmiljösamordnare - -
E El-projektör Elprojektör El-projektör
F - - Tunnelventilation
FU Fukt - Fukt
FL Geomatik och bildanalys - Geomatik och bildanalys
G Geotekniker Geotekniker Geoteknik
GL Glas, fasadglas - Glas, fasadglas
H Hissprojektör Hissprojektör Hiss
I Inredningsarkitekt Inredningsarkitekt Installation
IA - - inredningsarkitekt
K Byggkonstruktör Byggkonstruktör Byggnads- och anläggningskonstruktion
KP Konstruktör Prefab - -
L Landskapsarkitekt Landskapsarkitekt Landskapsarkitekt
M Markprojektör Markprojektör Markprojektör
MI Miljösamordnare - -
N Maskin och process - Miljö
PL - - Plåt
PR - - Process
SK Storköksprojektör Storköksprojektör Storkök
SP - - Sprinklerprojektör
SPR Sprinklerprojektör Sprinklerprojektör -
Säkerhet - Säkerhet
SÖ alt. S Styr- och övervakningsprojektör Styr- och övervakningsprojektör Signal, styrning och övervakning
T Trafik- och vägprojektör Trafik- och vägprojektör Trafik och vägutformning
TG Tillgänglighetsprojektör Tillgänglighetsprojektör Tillgänglighet
U IT och kommunikation - IT och kommunikation
V Ventilationsprojektör VVS-projektör, Ventilationsprojektör Värme, ventilation och sanitet; ventilation när både V och VS används
VA VA-projektör VA-projektör Yttre vatten och avlopp
VS VS-projektör VS-projektör Värme och sanitet
W - - Yttre vatten och avlopp samt invändig ventilation och sanitet
Z Mätning/geodesi Mätning/geodesi Mätning/geodesi

Lista på samtliga beteckningar för projektörer och sakkunniga

Entreprenörer

Baseras på SS32202:2011 (Kap. 2.1.2)

Beteckning Ansvarig part enligt Nationella Riktlinjer Ansvarig part enligt SS32202 Ansvarig part enligt SIS bygghandlingar
BE Byggentreprenör Byggentreprenör Byggentreprenör
EE El-entreprenör El-entreprenör El-entreprenör
GE Generalentreprenör Generalentreprenör Generalentreprenör
HE Hissentreprenör Hissentreprenör Hissentreprenör
KE Kylentreprenör Kylentreprenör Kylentreprenör
KRE Kraftentreprenör - -
ME Markentreprenör Markentreprenör Markentreprenör
RE Rörentreprenör Rörentreprenör Rörentreprenör
SE Styrentreprenör Styrentreprenör Styrentreprenör
TE Totalentreprenör Totalentreprenör Totalentreprenör
UE Underentreprenör Underentreprenör Underentreprenör
VE Ventilationsentreprenör Ventilationsentreprenör Ventilationsentreprenör

Lista på samtliga beteckningar för entreprenörer

Projektgemensamt

Baseras på SS32202:2011 (Kap. 2.1.3)

Beteckning Ansvarig part enligt Nationella Riktlinjer Ansvarig part enligt SS32202 Ansvarig part enligt SIS bygghandlingar
B Beställare Beställare Beställare
BH Byggherre Byggherre Byggherre
BK Byggkontrollant Byggkontrollant Byggnadsvård och kulturmiljö
BL Byggledare Byggledare Byggledare
BM Besiktningsman Besiktningsman Besiktningsman
BO Beställarens ombud Beställarens ombud Beställarens ombud
F Förvaltare Förvaltare Tunnelventilation
KA Konstollansvarig Konstollansvarig Konstollansvarig
MB Myndighetsbesiktning - -
P Projekt- och entreprenadgemensamt Projekt- och entreprenadgemensamt Projekt- och entreprenadgemensamt
PL Projektledare Projektledare Projektledare
PrL Projekteringsledare - -
TF Teknisk förvaltare - -

Lista på samtliga beteckningar för beställare och dess medverkande

Dela sidan

Titel
Ansvarig part
Beskrivning
Den här värdelistan innehåller beteckningar för ansvarig part enligt SS33202
Paketnamn
nrb-vardelistor
Version
2.0.0
Sökväg
ansvarig-part/ansvarig-part.partial.html
Status
Fastställd