digitalisering (Nationella Riktlinjer)

process där analog information omvandlas till digital och mänskligt arbete blir datoriserat