1. Hem
  2. /
  3. Om Riktlinjerna

Syfte

Syfte med Nationella Riktlinjer (Riktlinjerna) är att förenkla, effektivisera och harmonisera kravställningen och hanteringen av digital information för byggd miljö. Riktlinjerna är gjorda för de som ställer krav på digital information och för de som berörs av kraven.

Läs mer

Nyttor

Genom tillämpning av Riktlinjerna och dess digitala plattform uppstår många nyttor i livscykeln av byggnader och anläggningar.

Läs mer

Kravtext eller handbok?

Riktlinjerna definieras som en handbok. Riktlinjerna är inget offentligt direktiv eller kravtext som är bindande. Det står användare dock fritt att tillämpa Riktlinjerna som ett bindande direktiv eller kravtext.

Läs mer

Organisation

Den ideella föreningen BIM Alliance ansvarar för förvaltning av Riktlinjerna och samarbetar med ett antal nyckelorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn, till exempel Svensk Byggtjänst, SIS och SKR. En stor del av materialet är resultat från projekt inom Smart Built Environment.

Läs mer

Tillämpning

Riktlinjerna kan tillämpas för projektgenomförande och förvaltning, och passar byggnader och anläggningar. Riktlinjerna kan användas som underlag till kravställning på digitala informationsleveranser, och för bemötande av en sådan kravställning.

Läs mer

Digital plattform

Nationella Riktlinjer är inte bara en handbok, utan också en digital och smart plattform som passar dagens och morgondagens informationshantering genom webbplatser, appar med mera.

Läs mer