1. Hem
 2. /
 3. Om Riktlinjerna
 4. /
 5. Organisation

Organisation

Den ideella föreningen BIM Alliance ansvarar för förvaltning av Riktlinjerna och samarbetar med ett antal nyckelorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn såsom Svenska Institutet för Standarder (SIS), Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment, Sverige Kommuner och Regioner (SKR), m.fl.

BIM Alliance

Den ideella branschföreningen BIM Alliance ansvarar för förvaltning av Riktlinjerna.

BIM Alliance syfte är att stödja samhällsbyggnadssektorns digitala transformation och förnyade affärslogik för att främja en positiv och hållbar utveckling av sektorn i planering, bygg och förvaltning. Riktlinjer utgör en viktig del av detta arbete.

Läs mer

Svenska Institutet för Standarder (SIS)

Riktlinjerna utgår från ett antal (inter)nationella standarder som tillhandahålls av SIS.

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Flera av Riktlinjernas utvecklare deltar aktivt i tekniska kommittéer inom SIS.

Genom ett licensavtal med SIS får användare av Nationella Riktlinjer tillgång till noggrant utvalda delar av relevanta och aktuella standarder för livscykelinformationshantering.

Läs mer

Svensk Byggtjänst

Klassifikationssystemet CoClass, BSAB och AMA utgör viktiga delar av Riktlinjerna som förvaltas av Svensk Byggtjänst.

CoClass är en nyckel till gemensam och digital informationshantering i livscykeln av den byggda miljön. Flera av Riktlinjernas utvecklare deltar aktivt i utveckling och tillämpning av CoClass.

Genom ett licensavtal med Svensk Byggtjänst får användare av Nationella Riktlinjer tillgång till verktyg och mallar som är baserade på tillämpning av CoClass, BSAB och AMA.

Läs mer

Smart Built Environment

Riktlinjerna är utvecklade i branschsamverkan inom ramen och med stöd av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Smart Built Environment är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Riktlinjerna är utvecklade inom temaområdet informationsinfrastruktur och kombinerar flera initiativ och resultat från temaområdet.

Riktlinjer är ett konkret resultat av projektförslag redovisade i rapporten ”BIM Standardiseringsbehov” som utgör en av grunden till Smart Built Environment.

Läs mer

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Riktlinjerna är utvecklade i samverkan och med stöd av SKR tillsammans med FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor och FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor.

Målet är att utveckla och tillämpa enhetliga principer för informationshantering inom regioner och kommuner och dess verksamma bolag. Riktlinjerna är utvecklade så att de lämpar sig för tillämpning i regioner och kommuner, oberoende av storlek eller digital mognad.

Läs mer

Samarbeten

Förutom samarbeten med BIM Alliance, SIS, Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment och SKR har Riktlinjer samarbeten med Lantmäteriet, Boverket, föreningen BEAst, föreningen Geoforum, förvaltaren av BIP, organisationen BIM i Stockholm, m.fl.

Utöver dessa organisationer har Riktlinjer ett nära samarbete med individer och organisationer inblandade i utveckling av Riktlinjerna:

Projektgruppen

 • Rogier Jongeling, Plan B
 • Damir Omerovic, Plan B
 • Jitha Hotovcova, Trafikverket
 • Johan Asplund, Iterio
 • Klas Eckerberg, Svensk Byggtjänst
 • Lars Lidén, MetaFM
 • Salih Sen, Trafikverket
 • Sara Beltrami, AFRY

Styrgruppen

 • Bodo Baudin, SKR
 • Claes Magnusson, SISAB
 • Daniel Sandhav, Ramboll
 • Ingemar Lewén, Trafikverket
 • Jan Byfors, Smart Built Environment
 • Kristen Broberg, Liljewall Arkitekter
 • Linn Areno och del av tiden genom Jimmy Forsberg, Skanska
 • Mårten Lindström, BIM Alliance
 • Martin Ullgren, Region Dalarna
 • Fredrik Kronqvist, Akademiska Hus

Riktlinjerna verkar aktivt för gemensamma principer och harmonisering av informationshantering för byggd miljö och organisationen är öppen för fler samarbeten.