1. Hem
  2. /
  3. Innehåll

Innehåll

Nationella Riktlinjer är en sammanställning av standarder och handböcker kombinerat med best practice från branschen.

Innehållet passar byggnader och anläggningar under projektgenomförande och förvaltning. Det passar de som jobbar dokumentbaserat eller de som jobbar modell- eller objektsbaserat. Innehållet är dessutom anpassat så att en del av innehållet lämpar sig för tillämpning av CoClass.

Begrepp

Typiska begrepp från olika standarder och handböcker relaterade till leveranser av
informationsmodeller.

Metoder

Praktiska anvisningar och rekommendationer för kravställande och hantering av digitala informationsleveranser.

Processer

Projekt- och förvaltningsprocessen med typiska aktiviteter inklusive leveransprocessen och granskning- och godkännande av information.

Leveransspecifikationer

Verktyg för leveranser av information med olika syften och för olika skeden i livscykeln av byggnader och anläggningar.

Mallfiler

En sammanställning av praktiska mallar relaterade till specifikation och hantering av digitala informationsleveranser.

Värdelistor

Relevanta värdelistor baserade på standarder och relaterade till specifikation och tolkning av informationsleveranser.