1. Hem
  2. /
  3. Fastställda riktlinjer
  4. /
  5. Informationskrav

Informationskrav

Tydliga informationskrav möjliggör nyttor med information i livscykeln av byggnader och anläggningar. Informationskrav är ett resultat av verksamhetens mål och behov i projektgenomförande och tillgångsförvaltning. Det finns olika typer av informationskrav.

Organisationens informationskrav

Organisationens informationskrav är resultat av interna eller externa drivkrafter och krav, till exempel strategisk verksamhetsplanering, klimatmål, säkerhetskrav och myndighetskrav.

Läs mer

Tillgångsinformationskrav

Tillgångsinformationskrav är relaterade till förvaltning av byggnader och anläggningar, inklusive drift och underhåll.

Läs mer

Projektinformationskrav

Projektinformationskrav avser krav på information som behövs för genomförande av ett projekt. Ett projekt kan exempelvis avse en ny- eller ombyggnation av en byggnad eller anläggning.

Läs mer

Informationsleveranskrav

Informationsleveranskrav gäller själva leveransen av information.

Läs mer