1. Hem
  2. /
  3. Goda exempel
  4. /
  5. Vasakronan

Vasakronan

Vasakronan tillämpar informationsmodeller med öppna format i projekt och tillgångsförvaltning.

Öppenheten gör att leverantörssamverkan och systemintegration underlättas som resulterar i effektivitet och kvalitet.

Öppna standarder för projektgenomförande

I projektet Celsius har IFC och BCF varit viktiga utgångspunkter för effektiv informationshantering i projektering och produktion.

Projektet visar på många praktiska och tydliga exempel där informationsmodeller nyttjas för olika aktiviteter såsom produktionsberedning, mängdavtagning, länkning av modeller med dokument, m.m.

Filmen visar en presentation av projektet inför BuildingSmart Awards 2020 vilket projekt Celsius vann. Presentationen är på engelska.

 

Öppna standarder för tillgångsförvaltning

RealEstateCore är ett gemensamt digitalt språk speciellt framtaget av fastighetsägare för byggnader. RealEstateCore knyter ihop domänerna BIM, styr- och regler samt IoT, och möjliggör tillgångsinformationsmodeller eller digitala tvillingar.

Syftet är att möjliggöra kontroll över det data som byggnader genererar för att kunna utveckla nya tjänster.

RealEstateCore publiceras som open source. Det innebär att språket är fritt och öppet för alla att använda och bidra till.

Dela sidan