1. Hem
  2. /
  3. Fastställda riktlinjer

Fastställda Riktlinjer

Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö är definierade utifrån ett antal principer som genomsyrar allt innehåll, och som tillsammans konstituerar fastställda riktlinjer.

Principerna utgår från ett urval av standarder och handböcker, kombinerat med best practice från branschen.

Informationskrav

Informationskrav är ett resultat av verksamhetsmål och -behov i projektgenomförande och förvaltning av byggnader och anläggningar. Det finns olika typer av informationskrav.

Läs mer

Informationsmodeller

Olika typer av informationsmodeller fyller olika syften under livscykeln av byggnader och anläggningar.

Läs mer

Processer

Livscykeln av byggnader och anläggningar består av ett antal skeden och stort antal aktiviteter med tillhörande informationsleveranser.

Läs mer

Organisation

Beroende på organisation och livscykelskede behövs det olika organisatoriska roller som har ansvar och mandat för informationshantering.

Läs mer