driftskede (SS-EN ISO 19650-1:2019)

del av livscykeln (3.2.10) för en tillgång (3.2.8) då den används, driftas och underhålls

driftskede (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: