förutbestämt underhåll (SS-EN 13306:2010)

förebyggande underhåll som genomförs i enlighet med bestämda tidsintervaller eller efter ett bestämt antal användningstillfällen, men utan föregående tillståndskontroll

förutbestämt underhåll (SS-EN 13306:2010) förekommer även på följande sidor: