gemensam datamiljö CDE (SS-EN ISO 19650-1:2019)

överenskommen källa för information (3.3.1) för ett visst projekt eller tillgång (3.2.8), som används för insamling, hantering och spridning av varje informationsmängd (3.3.12) genom en kontrollerad process

gemensam datamiljö CDE (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: